Politikalarımız

Bilgi Güvenliği için gerekli olan şirketin genel bilgi ve dokümanlarının (gizli / ticari / özel bilginin), hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, belirtilen yetkiler çerçevesinde Gizlilik, Güncellik, Bütünlük, Kullanılabilirlik, Süreklilik ve İzlenebilirlikleri sağlanmaktadır.

Bilgi Güvenliğine bağlı olarak çalışanların bilgi güvenliğine ve gizliliğine gereken önemi vermesi sağlanmaktadır.

Her türlü gizli / ticari / özel bilginin, kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Elverişlilik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği sağlanmaktadır.